วุฒิสภา มอบหมายให้สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ตรวจสอบประวัติฯ ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฝ่ายวุฒิสภา ใน ก.ร.

5 ก.พ.67 – วุฒิสภา มอบหมายให้สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฝ่ายวุฒิสภา ใน ก.ร.กำหนดกรอบระยะเวลาดำเนินการภายใน 20 วัน

image

           ที่ประชุมวุฒิสภา มีมติ 145 เสียง เห็นชอบให้งดใช้ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ.2562 ข้อ 105 เป็นการชั่วคราวเฉพาะกรณี เพื่อไม่ให้มีการตั้งคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฝ่ายวุฒิสภาในคณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา (ก.ร.) แทนตำแหน่งที่ว่างลง

ในการนี้ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา จึงได้มอบหมายให้สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องต้องห้าม ตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ.2554 ของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฝ่ายวุฒิสภา ประกอบด้วย พลเรือเอก ประเสริฐ บุญทรง นางนรรัตน์ พิมเสน และร้อยตำรวจเอกหญิง วิรัญญา ประสพสุข กำหนดระยะเวลาดำเนินการภายใน 20 วัน นับแต่วันที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในการเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฝ่ายวุฒิสภาดังกล่าว ซึ่งกำหนดลงมติในวันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2567

 

อรุณี ตันศักดิ์ดา ข่าว/เรียบเรียง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *