พลเอกดนัย สมาชิกวุฒิสภา เสนอนายกฯ ตั้งคณะกรรมการระดับชาติแก้ปัญหาการลักลอบนำเข้าสิ่งผิดกฎหมายทุกประเภท

30 ม.ค. 67 – พลเอกดนัย สมาชิกวุฒิสภา เสนอนายกฯ ตั้งคณะกรรมการระดับชาติแก้ปัญหาการลักลอบนำเข้าสิ่งผิดกฎหมายทุกประเภท พร้อมวางมาตรการแก้ปัญหาเศรษฐกิจควบคู่ ย้ำ ควรมีคณะกรรมการกลางตรวจสอบการดำเนินคดีคนทำผิดอย่างโปร่งใส และผู้ว่าราชการจังหวัดที่ติดชายแดนต้องเข้มบังคับใช้กฎหมาย

image

       พลเอกดนัย มีชูเวท สมาชิกวุฒิสภา กล่าวถึงปัญหาการลักลอบนำสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดเข้าประเทศ เช่น แรงงานผิดกฎหมาย โค กระบือ สุกร โดยชี้ว่าสิ่งผิดกฎหมายเหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และความมั่นคงของประเทศ เกิดโรคระบาดกระทบสุขภาพของประชาชนและการประกอบอาชีพ เช่น กลุ่มเกษตรกร รวมถึงผู้ประกอบการรายย่อย ต่างได้รับผลกระทบ

ทั้งนี้ พลเอกดนัย ได้เสนอมาตรการเพื่อแก้ปัญหาอย่างบูรณาการครอบคลุมทุกมิติ โดยขอให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาตั้งคณะกรรมการระดับชาติที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานแก้ปัญหาการลักลอบนำสิ่งผิดกฎหมายทุกประเภทเข้าประเทศ โดยมีรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องของทุกกระทรวงร่วมเป็นคณะกรรมการ รวมทั้งมีคณะกรรมการกลางเพื่อตรวจสอบและป้องกันการทุจริตเพื่อให้มีการดำเนินคดีอย่างโปร่งใสต่อผู้กระทำความผิด และประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบด้วย นอกจากนี้ขอให้มีการกำหนดมาตรการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดที่ติดชายแดน ควบคุมกำกับดูแลทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบและป้องกันการทุจริตและลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฎหมายอย่างเคร่งครัด ตลอดจนรัฐบาลต้องกำหนดมาตรการแนวทางการแก้ปัญหาด้านเศรษฐกิจควบคู่ เช่น กำหนดโควตาการนำเข้าสินค้าที่จำเป็น กำหนดปริมาณ และห้วงเวลาอนุญาต เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผู้ประกอบการในประเทศ และเปิดเผยข้อมูลให้ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบ ซึ่งเชื่อว่าผลของการแก้ปัญหาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศ รวมถึงความยั่งยืนในการประกอบอาชีพของประชาชนและเกษตรกรได้

 

 

เรณู เขมาปัญญา ข่าว เรียบเรียง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *